Bengkel Pengurusan Data JPN Perlis
Posted by alonghisham on November 14 2018 02:07:14

Main Images: bengkelperlis.jpg

 

Bengkel membina pangkalan data secara online JPN Perlis diadakan pada30 Oktober 2018 hingga 2 November 2018 di Hotel Flamingo, Pulau Pinang. Bengkel fasa 1 ini memberipendedahan kepada peserta untuk membina pangkalan data online bagi tujuan menggabungkan semua data pendidikan yang ada untuk pengurusan JPN. Bengkel ini dijangka akan diadakan buat kali kedua untuk menyambung pembinaan pangkalan data tersebut.