Bengkel Dreamweaver Fasa 2 Kumpulan 1
Posted by alonghisham on November 28 2018 13:14:07

Main Images: usj23.jpg

 

 

Bengkel Fasa 2 bagi Kumpulan 2 ini diadakan sekali lagi di Bilik Latihan MDEC, Tech Mahindra Cyberjaya. Bengkel kali ini melibatkan 20 orang guru dan 11 orang murid SMK USJ 23, Selangor. Sementara guru-guru yang sertai dari Negeri Sembilan, Selangor, Putrajaya, Pahang dan Johor. 

Peserta bengkel Fasa 2 ini dibimbing dalam beberapa tajuk iaitu seperti CSS, Upload CSV, Table Relation, Calendar CSV dan beberapa topik lagi. Semoga kemahiran ini bermanfaat kepada peserta dan dapat membantu murid-murid menyiapkan kerja kursus mereka.